Pancasetia Marching Band Bahana STMKG

PANCASETIA MARCHING BAND BAHANA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA:

  1. TAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA                                                     
  2. DISIPLIN DAN TEKUN DALAM BERLATIH DEMI KEMAJUAN MARCHING BAND BAHANA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA                                                                                                  
  3. MENTAATI SEGALA PERATURAN DAN TATA TERTIB YANG BERLAKU                                                     
  4. BERUSAHA SEKUAT TENAGA DALAM MENCAPAI PRESTASI TERTINGGI MARCHING BAND BAHANA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA                                                                                                  
  5. MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN MARCHING BAND BAHANA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA